Ochrona danych ma szczególnie wysokie znaczenie dla Dawid Mitoraj Fotografia. Korzystanie ze strony internetowej Dawid Mitoraj Fotografia jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, jednak jeśli użytkownicy chcą korzystać z niektórych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres email lub numer telefonu, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych mającymi zastosowanie w przypadku Dawid Mitoraj Fotografia.

Jako kontroler, Dawid Mitoraj Fotografia wdrożył liczne techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy użytkownik może przesłać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, np. przez telefon.

Gromadzenie ogólnych danych i informacji
Strona internetowa Dawid Mitoraj Fotografia gromadzi szereg ogólnych danych i informacji o użytkowniku (tj. nazwa przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o użytkowniku dotyczące np. systemu operacyjnego). Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Te ogólne dane i informacje są potrzebne, aby:
– poprawnie dostarczać zawartość naszej witryny,
– optymalizować zawartość naszej strony internetowej,
– zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do ścigania karnego w przypadku cyberataku.

Nasza strona zawiera również narzędzia umożliwiające szybki kontakt elektroniczny, a także bezpośrednią komunikację z nami. Tak więc, jeśli użytkownik np. kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu) przesyłane przez użytkownika są automatycznie zapisywane.

Jak chronimy twoje dane
Dawid Mitoraj Fotografia analizuje anonimowo zebrane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w swoim przedsiębiorstwie oraz w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarza. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między witryną a jej użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim.

Pliki cookie przeglądarki internetowej
Strona internetowa Dawid Mitoraj Fotografia używa tzw. ciasteczek (cookie). Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Dawid Mitoraj Fotografia może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie. Pliki cookie pozwalają nam, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania, jak już wspomniano, jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny.
Ustawione już pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli użytkownik dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Jakie są Twoje prawa
Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, czy uzupełnienia. Na żądanie uprawnionego, administrator (Dawid Mitoraj Fotografia) będzie miał obowiązek udostępnić kopię danych podlegających przetwarzaniu oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu.
Rozporządzenie przyznaje osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych i informacji,
– prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przeniesienia danych,
– prawo do bycia zapomnianym.

Komentarze na blogu
Dawid Mitoraj Fotografia oferuje użytkownikom możliwość dodawania indywidualnych komentarzy pod poszczególnymi wpisami na blogu, który znajduje się na stronie internetowej. Jeśli użytkownik pozostawi komentarz pod wpisem opublikowanym na tej stronie, komentarze użytkownika zostaną również zapisane i opublikowane, w tym również informacja o dacie zamieszczenia komentarza i pseudonim użytkownika. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony użytkownikowi przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, chyba że takie przeniesienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie administratora danych (tj. Dawid Mitoraj Fotografia).

Korzystamy z Google Analytics
Na tej stronie używany jest komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych (np. które podstrony zostały odwiedzone lub jak często i przez jaki czas podstrona była oglądana) i do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta użytkownik, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam również przechowywane. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Media społecznościowe
Strona obsługuje media społecznościowe (tj. Facebook, Instagram) umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do mediów społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danego medium, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie czy przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do mediów społecznościowych.

Modyfikacja Polityki Prywatności
Dawid Mitoraj Fotografia ma prawo dokonywać okresowych, nieregularnych zmian niniejszej „Polityki Prywatności”. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści „Polityki”, użytkownicy mogą poznać sposoby ochrony swoich danych. Tym samym, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja tych warunków
Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej witryny.

Kontakt z nami
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej „Polityki Prywatności”, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt.mitorajdawid@gmail.com lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.