Mówi się, że miłość nie wybiera, a prawdziwa potrafi góry przenosić i pokonać wszystkie przeszkody, nawet te największe, które wydają się nie do pokonania. Szczególnie w XXI wieku powiedzenia ta są niezwykle aktualne. Ludzie coraz częściej pokazują światu swoje prawdziwe przekonania, również te religijne. Mieszają się kulturowo i narodowościowo, a co za tym idzie również religijnie. Co się dzieje, kiedy dwoje ludzi łączy ogromna miłość, ale tylko jedna z nich jest wyznania rzymskokatolickiego, a ślub kościelny jest dla niej bardzo ważny? Zapraszamy do interesującej lektury, która pozwoli zrozumieć każdemu czym tak naprawdę jest ślub jednostronny i jak przejść przez wszystkie, nawet te najbardziej skomplikowane formalności, aż do opisu przygotowań oraz samej ceremonii ślubnej.

ślub jednostronny
 1. Ślub jednostronny – wszystko co warto wiedzieć
 2. Czym jest ślub jednostronny
 3. Kto reguluje tą formę małżeństwa
 4. Ślub kościelny z ateistą – dla kogo ślub jednostronny?
  1. Ślub jednostronny z grekokatolikiem
  2. Ślub jednostronny z apostatą
  3. Ślub jednostronny z rozwodnikiem – czy jest możliwy?
 5. Formalności w przypadku ślubu jednostronnego
 6. Organizacja ceremonii ślubnej jednostronnej
 7. Jak wygląda ślub kościelny jednostronny?

Ślub jednostronny – wszystko co warto wiedzieć

Ślub jednostronny zawierany jest między członkiem kościoła katolickiego a członkiem innego kościoła bądź ateistą, czyli osobą, która neguje istnienie jednego lub wielu bogów. Tak, jest to naprawdę możliwe. I coraz częściej praktykowane. Chociaż jeszcze trzydzieści lat temu katalog osób, z którymi katolik mógł zawrzeć jednostronny związek małżeński był ograniczony, wraz z rozwojem sytuacji uległ on poszerzeniu dzięki coraz szerszej wykładni przepisów wydanych przez Episkopat Polski. Co ważne, kościół katolicki formułuje wprost przypadki, w których taki ślub może mieć miejsce. Wbrew pozorom katalog tych sytuacji jest obecnie mocno rozbudowany.

Czym jest ślub jednostronny

Ślub jednostronny polega na wstąpieniu w związek małżeński dwóch osób odmiennej płci i odmiennego wyznania. Jedna z osób wstępujących w związek małżeński musi być katolikiem. Druga osoba natomiast nie należy do kościoła katolickiego, czyli:

 • nie była chrzczona (tak zwana przeszkoda zrywająca),
 • była ochrzczona, ale wyznaje inną wiarę,
 • była ochrzczona, ale jest ateistą,
 • nie jest katolikiem,
 • nie wierzy w Boga,
 • formalnie wystąpiła ze wspólnoty kościoła katolickiego,
 • zdecydowanie deklaruje, że jest ateistą,
 • trwa bezustannie w cenzurach kościelnych.

Kto reguluje tą formę małżeństwa? 

Instytucję ślubu jednostronnego, a właściwie mieszanego, reguluje Episkopat Polski w dokumencie “Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim” z dnia 13 grudnia 1989 r. w rozdziale “Małżeństwa mieszane i im podobne”. Znajdziemy tak kompleksowe informacje dotyczące nie tylko definicji np. “drugiej strony”, ale również wszelkie formalności, jakich trzeba dokonać aby przystąpić do tego rodzaju ceremonii ślubnej. Warto wiedzieć, że wskazane przepisy są stale interpretowane i to w sposób rozszerzający.

Ślub kościelny z ateistą – dla kogo ślub jednostronny?

Ślub kościelny z ateistą jak najbardziej jest możliwy, chociaż dla wielu osób, szczególnie “starszej daty” nieco oburzający. Jednak czasy się zmieniają, a wraz z nimi nasze przekonania. Wielokulturowość, mieszanie się różnych wyznań oraz narodowości nie wywołuje już tylu emocji, co trzydzieści lat wcześniej. Kościół katolicki wychodzi naprzeciw tym zmianom i zezwala na tę formę ślubu mieszanego. Dzięki temu głęboko wierzący katolik może zawrzeć ślub z osobą, która neguje istnienie jednego lub wielu bogów. Oczywiście konieczne jest dopełnienie kilku formalności, w tym wykazania zobowiązań przez ateistę względem katolika i ich wspólnych dzieci, ale o tym jakie są to dokładnie zobowiązania przeczytacie nieco później.

ślub jednostronny z grekokatolikiem?

Grekokatolik to… również katolik. Nie wszyscy zdają sobie sprawy z tego, że w przypadku związku katolika z grekokatoliczką (bądź odwrotnie) nie ma mowy o ślubie mieszanym, bowiem oboje wyznają tę samą wiarę. Zatem te dwie osoby zawierają związek małżeński w tradycyjnym “wydaniu”. Dlaczego o tym piszemy? Bo wiele osób zgłasza wątpliwości tego rodzaju. Zatem jeśli problem dotyczy właśnie Was, znaleźliście proste rozwiązanie Waszego “problemu”, który, jak się okazuje, nie jest najmniejszą przeszkodą.

Ślub jednostronny z apostatą?

Zacznijmy od samej definicji apostazji. Zgodnie z art. 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego apostazją nazwany całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Tyle definicji. W praktyce może być to ktoś, kto został ochrzczony, wychował się w duchu katolicyzmu, ale w pewnym momencie zaprzestał praktykowania i wyznawania wiary katolickiej. W takim przypadku, ku zdziwieniu zapewne wielu osób, kościół katolicki dopuszcza zawarcie związku małżeńskiego mieszanego po dopełnieniu kilku formalności ze strony apostaty, podobnie jak w przypadku ślubu, kiedy “drugą osobą” jest ateista. 

Ślub jednostronny z rozwodnikiem – czy jest możliwy?

Ani Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim ani jej wykładnia nigdzie nie wspomina o możliwości zawarcia związku małżeńskiego z rozwodnikami, których jest niestety coraz więcej. Dlaczego? Wyjaśnienie jest bardzo proste. Kościół katolicki nie zna pojęcia “rozwodu”, które jest terminem występującym tylko i wyłącznie w prawie cywilnym. Nawet osoby, które są rozwodnikami cywilnymi, a nie uzyskały unieważnienia małżeństwa kościelnego, w świetle prawa kanonicznego wciąż pozostają w sakramentalnym związku małżeńskim, a więc nie mogą wstąpić w nowy kościelny związek. Jest to jedna z przeszkód do zawarcia małżeńskich sformułowana wprost przez prawo kanoniczne. Jedynie śmierć współmałżonka oraz formalne unieważnienie rozwiązuje zawarte wcześniej małżeństwo.

Formalności w przypadku ślubu jednostronnego

Zarówno w przypadku tradycyjnego ślubu kościelnego, jak i w przypadku tzw. ślubu jednostronnego formalności wyglądają podobnie. Jeżeli chodzi o interesujący nad temat, konieczne jest jednak uzyskanie tak zwanej dyspensy, o czym mówi wprost Instrukcja Episkopatu Polski. I mimo, że we wspomnianym dokumencie art. 77 wskazuje, że “Kościół jest niechętnie nastawiony do małżeństw mieszanych i dlatego należy młodych od tych małżeństw odwodzić” to praktyka pokazuje, że obecnie księża nie są nastawieni negatywnie do tego rodzaju ślubów. W Instrukcji wskazano, że w przypadku ślubu mieszanego konieczne jest uzyskanie tzw. dyspensy, czyli pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego wydane przez biskupa. Istotne jest, że wspomniana wcześniej “druga osoba” nie ma obowiązku uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich, ale z drugiej strony nie ma przeciwwskazań, aby uczyniła to wspólnie w przyszłym małżonkiem jeżeli tego chce. “Druga osoba” nie musi również przedstawiać świadectwa uczęszczania na katechezę w szkole. Po stronie katolika natomiast pozostaje konieczność przyrzeczenia, że zawarcie małżeństwa z osobą spoza kościoła katolickiego nie przyczyni się do utraty przez nią wiary, a zrodzone ze związku dzieci będą wychowywane w wierze katolickiej. Ważne jest, że osoba nie będąca katolikiem musi mieć świadomość jakie przyrzeczenia składa jej przyszły współmałżonek.

fotograf slubny scaled

Organizacja ceremonii ślubnej jednostronnej

Organizacja ceremonii ślubnej mieszanej różni się od tej tradycyjnej koniecznością uzyskania wyżej wymienionej dyspensy wystawianej przez biskupa. Poza tym cała “otoczka” wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku tradycyjnej ceremonii ślubnej. Warto również wiedzieć, że małżonkowie podpisują oświadczenia i przyrzeczenia w trzech kopiach, z których:

 • jedna zostaje w rękach księdza, który załącza ją do sporządzonego przez siebie protokołu przedślubnego,
 • druga jest wysyłana do kurii wraz z prośbą o pozwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • trzecia jest w posiadaniu katolickiej strony małżeńskiej.

Aby otrzymać zezwolenie, zgodnie z art. 84 Instrukcji Episkopatu Polski “musi istnieć racja proporcjonalna w stosunku do prawa zabraniającego”, który odwołuje się do art. 90 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wszystko to odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobra duchowego wiernych (art. 85 Instrukcji Episkopatu Polski).

Jak wygląda ślub kościelny jednostronny?

Ślub kościelny jednostronny odbywa się podczas mszy świętej lub bez niej, wybór należy do osób wstępujących w związek małżeński, natomiast w praktyce najczęściej odbywa się podczas mszy. Mniej spostrzegawcze osoby mogą nawet nie domyślić się i nie zauważyć, że ślub odbywa się na mniej tradycyjnych zasadach. Podczas zaślubin bowiem “druga osoba” nie przystępuje jedynie do komunii, a wcześniej do spowiedzi, a wypowiedziana przez niego przysięga pozbawiona jest poza tradycyjną treścią jedynie słów “Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”. Katolik natomiast przystępuje do ww. sakramentów oraz wypowiada na końcu przysięgi cytowane wcześniej słowa.

Ślub jednostronny staje się coraz bardziej powszechny oraz przestaje być tematem tabu i zadziwiać. Zakochani chcą dzielić się swoją miłością z najbliższymi, a wstępując w mieszany związek małżeński pokazują wyraźnie sobie nawzajem oraz najbliższym, że związek traktują poważne, a różnice wyznaniowe nie są dla nich najważniejsze. To właśnie tego typu związki uświadamiają wszystkim że miłość jest w stanie przezwyciężyć każdą przeszkodę.

Zobacz także: